Jeszcze jeden projekt z dofinansowaniem Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi”. Prace obejmowały stworzenie layoutu, skład tekstu i druk materiałów. 

Broszura – LGD Sąsiedzi