Podane poniżej ceny są orientacyjne i dotyczą jednego arkusza wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami):

  • skład tekstu prostego (beletrystyka) – 45 zł,
  • skład średnio skomplikowanego (przypisy, punktury, niewielka ilość ilustracji) – 60 zł,
  • skład tekstu naukowego (przypisy, tabele, ilustracje, punktury, wykresy) – 90 zł,
  • skład tekstu matematycznego lub technicznego (wzory, wykresy, przypisy, tabele, ilustracje, punktury) – 110 zł,
  • poezja – 110 zł,
  • projekt okładki – od 180 zł,
  • przygotowanie gotowej okładki do druku (materiał przesłany przez Państwa) – 30–50 zł.

Jeżeli życzą sobie Państwo dokładnej wyceny prosimy o przesłanie do nas pliku z materiałem za pomocą e-maila lub formularza znajdującego się w zakładce kontakt. Skalkulujemy dla Państwa publikację bezpłatnie i bez zobowiązań.


Ile znaków ma moja książka?

Pokażemy to na przykładzie programu Microsoft Word.

  1. klikamy zakładkę „recenzja”,
  2. następnie „statystyka wyrazów”,

Statystyka znaków

  1. po otwarciu okna dialogowego widzimy, ile znaków zawiera dokument; interesuje nas pozycja „znaki ze spacjami”.

Statystyka znaków